Product / Service / Acquisitie

Over het algemeen zal dit gaan het om contracten met grote aantallen, over groot materieel, exceptionele goederen of buitengewone transacties.

Bijvoorbeeld: De meeste bedrijven zullen proberen om via handel door derden in (merk)artikelen, zonder tussenkomst of supervisie van de (merk)gerechtigde, de fabrikant, erkende importeur of anderszins erkend distributiekanaal aan hun producten te komen. Een inzet van vast personeel brengt veel complicaties met zich mee, voornamelijk omdat de kennis bij het eigen personeel betreffende de dynamiek van een specifieke markt of hoe een markt benaderd of gepenetreerd kan worden niet binnen de organisatie aanwezig is.

MCTC zal in voorkomende projecten volledig op no-cure-no-pay basis kunnen optreden.

Terug naar overzicht

MC Consulting vormt het
rechtstreekse aanspreekpunt
voor al jouw business
gerelateerde vragen

Klik hier